W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2017 r. centralnego rozliczania podatku od towarów i usług przez Gminę Krosno Odrzańskie i jej jednostki organizacyjne informujemy, że zmianie ulegają dotychczasowe dane sprzedawcy/nabywcy prezentowane na dokumentach sprzedaży/zakupu. Wszystkie dokumenty winny zawierać poniżej wskazane dane.

Dane obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r.

DOKUMENTY NABYCIA:

Nabywca: Gmina Krosno Odrzańskie

Adres: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

NIP: 926-10-00-601

Odbiorca/Płatnik:

Nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie

DOKUMENTY SPRZEDAŻY:

Sprzedawca: Gmina Krosno Odrzańskie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie

Adres: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

NIP: 926-10-00-601

Numer konta bankowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim:
BZ WBK 61 1090 1551 0000 0000 5500 0140