Drodzy Mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie.

Trwa „Akcja ZIMA”. Na terenie Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie utrzymaniem gminnych dróg, placów, chodników i schodów w ustalonym zakresie zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim. Prosimy o informowanie, gdy odśnieżenie drogi jest szczególnie konieczne (np. dla ratowania zdrowia lub życia, znaczne utrudnienia w ruchu). Prosimy jednak o wyrozumiałość i branie pod uwagę wielu aspektów, takich jak obfitość opadów, czy też ograniczone możliwości, które uniemożliwiają jednoczesne działania na wszystkich odcinkach i miejscach objętych „Akcją ZIMA”. Oczekujemy także zrozumienia, są różne kategorie dróg, a w pierwszej kolejności udrażniane i zabezpieczane są szlaki komunikacyjne o największym obciążeniu ruchu. Podczas obfitych i długotrwałych opadów połączonych z zawieją lub zamiecią ta sama droga musi być odśnieżana nawet kilka razy dziennie.
Prosimy o nieparkowanie samochodów tam, gdzie utrudniałoby to odśnieżanie oraz niewyrzucanie śniegu z chodników na jezdnię,  co utrudniałoby ruch na drodze.
Za odśnieżanie chodników odpowiadają właściciele lub zarządcy posesji przyległych do chodników.
 
Informacje o utrudnieniach w ruchu przyjmowane są w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23 pod numerem tel. 68 383 5412, 68 383 5185 lub mail: sekretariat@zgkim-krosno.pl