ZMIANA GODZIN PRACY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Uprzejmie informujemy, że w związku z prognozowanymi upałami  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w okresie od 24 do 28 czerwca 2019 r.  czynny będzie w godzinach od 6.00 do 14.00.

Nasze miasto pięknieje. Chcemy zmieniać naszą gminę i sprawiać, by wszystkim mieszkańcom żyło się lepiej.

Nabór na stanowisko inspektora ds. mieszkaniowych w ABM

Nabór na stanowisko inspektora ds. mieszkaniowych w ABM

Dzień Pracownika Samorządowego

27 MAJA


Z okazji  Dnia Pracownika Samorządowego pragniemy przekazać Wszystkim Pracownikom Samorządowym
wyrazy uznania za trudną, odpowiedzialną pracę,
jaką wykonujecie Państwo na rzecz lokalnego środowiska.
Przyjmijcie Państwo wyrazy wdzięczności za ważną
i odpowiedzialną pracę na rzecz wspólnego dobra,
zaangażowanie w ustawiczny rozwój Naszej Gminy oraz wszelkie poczynione trudy i wyrzeczenia.
Niech kolejne lata obfitują w liczne sukcesy, niosą satysfakcję z dobrze wykonanych zadań oraz będą szczęśliwe zarówno pod względem osobistym, jak i zawodowym.

Poświęcono grobowiec dla DZIECI UTRACONYCH

Dzisiaj na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim Proboszcz Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim ks. kanonik Zbigniew Samociak poświęcił grobowiec, w którym będą chowane w sposób godny płody dzieci zmarłych przedwcześnie.

W uroczystości uczestniczył m.in. Starosta  – Pan Grzegorz Garczyński, Burmistrz Krosna Odrzańskiego – Pan Marek Cebula oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – Zbigniew Lubczyński.

Inicjatorem pomysłu był nasz szpital – Zachodnie Centrum Medyczne z ramienia, którego koordynatorem była prokurent szpitala – Pani Jolanta Siwicka.

Inwestycja została zrealizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim dzięki znacznemu wsparciu finansowemu przez naszą parafię, którą reprezentował Proboszcz ks. kanonik Zbigniew Samociak.

Dzięki tej inwestycji płody – tzw. „Dzieci niczyje”, które się nie narodziły w swoim czasie będą gromadzone  i przechowywane w szpitalu i co pewien okres chowane w sposób godny w nowo postawionym grobowcu.

Grobowiec jest usytuowany w centralnym miejscu cmentarza.  Każdy przechodzień będzie mógł się zatrzymać na chwilę refleksji.

10 MAJA DZIEŃ PRACOWNIKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Z okazji 

DNIA PRACOWNIKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

składam wszystkim pracownikom najserdeczniejsze życzenia.

Dziękuję za trud i poświecenie , życzę, żeby w codziennej pracy towarzyszyła Wam satysfakcja z dobrze wykonywanych zadań, a także ludzkiej życzliwości mieszkańców naszej Gminy.

Dyrektor Zbigniew Lubczyński

Zlecenie wykonania kosztorysu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim jako administrator Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 10-12 w Krośnie Odrzańskim poszykuje osoby do wykonania kosztorysu inwestorskiego montażu wewnętrznej instalacji gazowej i C.O. na podstawie projektu budowlanego.

Kontakt do Beaty Szorc, kierownika ABM: tel. 607065827

Akcja wyborcza – plakatowanie

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego 2019 informujemy,
że powierzchnie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Krosno Odrzańskie będą podzielone na dwie części, z których górna część jest udostępniona na umieszczanie wszelkich materiałów związanych z kampanią wyborczą poszczególnych komitetów.
W sprawie umieszczenia plakatów i obwieszczeń  komitety wyborcze winny
się kontaktować z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23, tel. 068 383 5412 wew. 6.

Komunikat Burmistrza Krosna Odrzańskiego

UWAGA MIESZKAŃCY, PRZYPOMINAMY O WYWOZIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH. HARMONOGRAMY W LINKU PONIŻEJ:

http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl/kpwk/odpady/harmonogram-wywozu-odpadow/290-terminarz-wywozu-styczen-czerwiec-2019

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. czynny krócej.

Informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim będzie czynny do godziny 13:00, KASA czynna będzie do godz. 11:00.


Za ewentualne niedogodności związane z krótszym czasem pracy przepraszamy.