ZAPYTANIE OFERTOWE zakupu wielozadaniowego pojazdu specjalistycznego używanego Multicar z wywrotką.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zakupu wielozadaniowego pojazdu specjalistycznego używanego Multicar z wywrotką.

Postępowanie dla zamówienia wartości poniżej 30 000 euro

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie.

 1. OPIS PRRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. a) pojazd musi być kompletny oraz sprawny technicznie, gotowy do pracy,
 3. b) pojazd powinien posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego,
 4. c) sprzedający winien być właścicielem pojazdu,
 5. d) pojazd nie może stanowić prawa własności osób trzecich lub zabezpieczenia bankowego.
 6. SPECYFIKACJA POJAZDU
 7. a) pojazd powinien być z roku 2000 lub młodszy,
 8. b) silnik wysokoprężny pojemność 1.900 do 2800 cm³
 9. c) pojazd powinien być przystosowany do zimy z pełną hydrauliką, czołownicą do narzędzi przednich, tylnych (pług zamiatarka, kosiarka inne),
 10. d) zabudowa wywrotka 3 stronna,
 11. e) może być wyposażony w pług lub piaskarkę.
 12. Wartość oferowanego pojazdu nie powinna przekroczyć 90 000,00 zł brutto.
 13. DODATKOWE WARUNKI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
 14. a) gwarancja na oferowany pojazd 6 miesięcy,
 15. b) oferta musi być wyrażona w PLN (brutto, netto) i zawierać pełne koszty zakupu, gwarancji wstępnego instruktarzu dla wskazanych osób obsługi wraz z dostawą pojazdu na adres Zamawiającego – ZGKiM Krosno Odrzańskie ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie,
 16. c) warunkiem wystawienia i przyjęcia faktury przez zamawiającego jest podpisanie przez strony umowy kupna pojazdu,
 17. d) Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania jeżeli cena bądź pojazd nie będą spełniać oczekiwań Zamawiającego.

Prosimy o składanie ofert – osobiście, pocztą, kurierem, faxem lub e-mail – do siedziby ZGKiM Krosno Odrzańskie ul. Wiejska 23 (sekretariat), 66 – 600 Krosno Odrzańskie, tel 68 3835185, tel/fax 68 383 5185, sekretariat@zgkim-krosno.pl

Termin składania ofert do 30.11.2017 r. do godziny 14ºº

W przypadku pytań, proszę o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Działu Usług Komunalnych panem Zbigniewem Jakubczakiem tel. 518 822 848 lub 68 383 5185 lub zastępcą Kierownika Działu Usług Komunalnych panem Marcinem Papierowskim tel. 697 690 432 lub 68 383 5185.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w Dziale Administracji Budynków Mieszkalnych: specjalista ds. mieszkaniowych.

Krosno Odrzańskie, dnia 25 października 2017 roku

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

w Dziale Administracji Budynków Mieszkalnych:

specjalista ds. mieszkaniowych.

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz.1458 z późn. zm.) informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23, do zatrudnienia na stanowisko: specjalista ds. mieszkaniowych wybrana została:

Pani Gabriela Masłowska, zamieszkała w Krośnie Odrzańskim.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Gabriela Masłowska posiada kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, wymagany staż pracy oraz niezbędne wykształcenie do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się ogólną znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań na ww. stanowisku. Pretendentka wykazała, iż posiada cechy osobowe oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.

Zbigniew Lubczyński

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Krośnie Odrzańskim

ZAPYTANIE OFERTOWE: zakupu wielozadaniowego pojazdu specjalistycznego używanego Multicar z wywrotką.

szczegóły w linku poniżej:

Multicar – zapytanie ofertowe

Nabór na stanowisko specjalisty ds. mieszkaniowych w dziale Administracji Budynków Mieszkalnych

szczegóły w linku poniżej:

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. MIESZKANIOWYCH

W piątek 29 września 2017 ZGKiM oraz PSZOK czynny od godz. 7:00 do godz. 11:30

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że dnia 29 września 2017 roku (piątek) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim oraz PSZOK będzie czynny od godziny 7:00 do godziny 11:30.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Nabór na stanowisko specjalisty ds. mieszkaniowych w dziale Administracji Budynków Mieszkalnych

szczegóły poniżej:

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. MIESZKANIOWYCH

Przejście na emeryturę Pani Wiesławy Szymańskiej

W związku z przejściem na emeryturę,

Pani Wiesławie Szymańskiej

składam serdeczne podziękowanie

za wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych,

przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej

wydajności

i jakości, przyczynianie się w sposób szczególny do

wykonywanych zadań oraz zaangażowanie, doświadczenie,

odpowiedzialność

i wysiłek włożony w pracę zawodową w 33-letnim okresie

zatrudnienia w naszym zakładzie

wraz z życzeniami

wszelkiej pomyślności, zdrowia,

spełnienia planów i marzeń związanych z nowym okresem

życia

oraz zachowania nas w dobrej pamięci.

 

                                                                                            Dyrektor

                                                                                        Zbigniew Lubczyński

W sobotę 17.06.2017 – PSZOK nieczynny

Szanowni Mieszkańcy gminy Krosno Odrzańskie,

informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w sobotę 17.06.2017 r. będzie nieczynny.

W związku z tym w piątek 16.06.2017 r. wydłużone zostają godziny pracy w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) do godziny 16ºº.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Uroczyste ślubowanie pracownika samorządowego

1 czerwca 2017 r. w gabinecie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim miało miejsce kolejne ślubowanie pracownika samorządowego w naszym zakładzie – pani Moniki Kuczyńskiej.

Pani Monika jest absolwentką Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego o kierunku: zarządzanie i marketing.

Po okresie służby przygotowawczej i pomyślnie zdanym egzaminie została zatrudniona na stanowisku Kierownika Administracji Budynków Mieszkalnych.

Zgodnie z art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych nowo przyjęty pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, składa ślubowanie o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.”

Uroczyste ślubowanie zostało złożone w  obecności Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – Zbigniewa Lubczyńskiego.

Życzymy koleżance zadowolenia z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.

27 maja – Dzień Pracownika Samorządowego

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

Z okazji
Dnia Pracownika Samorządowego
wszystkim Pracownikom
zatrudnionym w strukturach naszej samorządności lokalnej
życzę satysfakcji i sukcesów na drodze zawodowej,
dobrej współpracy w gronie pracowniczym
oraz życzliwości Mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie
Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim