Nabór na Dyrektora ZGKiM

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje o wolnym stanowisku kierowniczym urzędniczym i ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.

Termin składania dokumentów mija 30 września. Szczegółowe informacje na: https://bip.wrota.lubuskie.pl/…/wakaty/282/107/Dyrektor/

KASA – godziny otwarcia

Informujemy, że KASA w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim będzie otwarta od poniedziałku do piątku do godz. 14:00.

Oferta pracy

OGŁOSZENIE – najem lokalu użytkowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Pocztowa 30

Zmiana godzin pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 15 kwietnia 2022 r. (piątek) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim będzie otwarty do godz. 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie 2022/2023 roku

W związku z potrzebą zaopatrzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w materiały budowlane zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie

NIP: 926-10-00-601

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów budowlanych w 2022/2023 roku do ZGKiM w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 1. do niniejszego zapytania.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia

Materiały budowlane kupowane będą zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. Materiały budowlane muszą być dostępne w sklepach, hurtowniach zlokalizowanych na terenie miasta Krosno Odrzańskie.

Materiały winny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty, przedstawiona cena winna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz obejmować wszystkie koszty z realizacją przedmiotu zamówienia.

Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.

Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zamierza dokonać zamówienia na szacunkową kwotę ok. 65.000,00 brutto w ramach kwoty umownej ZGKiM zastrzega zmiany w rodzajach asortymentu zamówienia materiałów budowlanych określonych w załączniku, który stanowi orientacyjne zestawienie zamówionych materiałów.

Termin wykonania zamówienia do 15.04.2023 r.

Ofertę cenową należy złożyć do 11.04.2022 r. do godziny 12.00, pokój nr 10 (sekretariat), ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie.

Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: „ Oferta na zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie w 2022/2023 roku”.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Marcin Papierowski, tel. 68 383 5185.

-załącznik nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie 2022/2023 roku

W związku z potrzebą zaopatrzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w materiały budowlane zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie

NIP: 926-10-00-601

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów budowlanych w 2022/2023 roku do ZGKiM w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 1. do niniejszego zapytania.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia

Materiały budowlane kupowane będą zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. Materiały budowlane muszą być dostępne w sklepach, hurtowniach zlokalizowanych na terenie miasta Krosno Odrzańskie.

Materiały winny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty, przedstawiona cena winna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz obejmować wszystkie koszty z realizacją przedmiotu zamówienia.

Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.

Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zamierza dokonać zamówienia na szacunkową kwotę ok. 65.000,00 brutto w ramach kwoty umownej ZGKiM zastrzega zmiany w rodzajach asortymentu zamówienia materiałów budowlanych określonych w załączniku, który stanowi orientacyjne zestawienie zamówionych materiałów.

Termin wykonania zamówienia do 15.04.2023 r.

Ofertę cenową należy złożyć do 11.04.2022 r. do godziny 12.00, pokój nr 10 (sekretariat), ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie.

Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: „ Oferta na zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie w 2022/2023 roku”.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Marcin Papierowski, tel. 68 383 5185.

Zalacznik_nr_1.doc_-_materialy_budowlane.

UWAGA

Szanowni Państwo,

wobec narastającego zagrożenia epidemiologicznego informujemy, że od 21.01.2022 roku wstrzymujemy bezpośrednią obsługę  petentów przez Zakład.

Ograniczenie nie dotyczy obsługi i organizacji ceremonii pogrzebowych.

Cel jest jeden – zminimalizowanie zagrożenia zarażenia koronawirusem naszych pracowników.

Wszelkie sprawy prosimy wyjaśniać i uzgadniać telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Nr tel.: 68 383 5412,  68 383 5185

adres e-mail: sekretariat@zgkim-krosno.plabm@zgkim-krosno.pl 

Wszelkie wpłaty można dokonywać w dowolny sposób
 na rachunek bankowy nr:

Santander Bank Polska S.A.

61 1090 1551 0000 0000 5500 0140.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Zmiana godzin pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim


Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 31 grudnia 2021 r. (piątek) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim będzie otwarty do godz. 13:00.
Kasa będzie czynna do 10:00.

Za utrudnienia przepraszamy.
Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokalu

Szanowni Mieszkańcy,

najemcy w lokalach komunalnych i właściciele we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, Zakład zwraca się z prośbą o składanie załączonego oświadczenia
o ilości osób zamieszkujących w lokalu z uwagi na podjętą Uchwałę Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr XLI/324/21 z dnia 09 grudnia 2021 r. zmieniającą sposób naliczania opłaty oraz stawkę opłat za odbiór odpadów, która od 1 stycznia 2022 r. miesięcznie wynosi 31,00 zł od osoby zamieszkującej w lokalu.

Administracja Budynków Mieszkalnych w ZGKiM w Krośnie Odrzańskim

dav
  • Ta strona używa pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane do zapewnienia poprawnego działania strony. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki dot. przechowywania plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze.