Oferta

Dział usług komunalnych

Nieczystości płynne

Wywóz nieczystości płynnych z różnego rodzaju zbiorników.

Wynajem kontenerów

Kontenery na odpady budowlane itp.

Nieczystości stałe

Wywóz nieczystości stałych.

Prace ziemne, budowlane

W tym cięzki sprzęt.

Marcin Papierowski – kierownik
tel. 683835412, 683835185 w. 6,
kom. 697690432
m.papierowski@zgkim-krosno.pl

Kornelia Rymaszewska – zastępca kierownika
tel. 683835412, 683835185 w. 6
kom. 516551989
k.rymaszewska@zgkim-krosno.pl

Marta Krzal – pomoc administracyjna
tel. 683835412, 683835185 w. 6

Zarządzenie Dyrektora ZGKiM

w sprawie ustalenia cen wywozu nieczystości płynnych