Słupy ogłoszeniowe

Podstawowe informacje

Materiały do umieszczenia na słupach ogłoszeniowych można dostarczać do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej razem z pisemnym zleceniem określającym ilość dni wywieszenia materiałów i ich format. Po dokonaniu opłat zostanie zrealizowane zlecenie.
Zakład świadczy usługi umieszczania plakatów na słupach tylko na terenie miasta Krosno Odrzańskie.

Rozmieszczenie słupów