Mieszkania komunalne

Obsługa

Mieszkań komunalnych

W zakresie obsługi mieszkań komunalnych ABM prowadzi:

  • roczne rozliczenie kosztów utrzymania budynku,
  • wykonywanie podstawowych napraw i konserwacji budynków,
  • roczne rozliczenie kosztów na każdy lokal mieszkalny,
  • bieżące rozliczanie kosztów utrzymania każdej nieruchomości,
  • odrębnie rozliczanie comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem lokalu np. wody, dostarczanego ciepła itp.,
  • nadzór nad prawidłowym i systematycznym przebiegiem wymaganych przepisami przeglądów,
  • prowadzenie dokumentacji budynków.

Administracja gminnych zasobów mieszkaniowych:
Joanna Płotczyk – kierownik ABM
tel. 607065827; 683835412, 683835185 w. 3
j.plotczyk@zgkim-krosno.pl

Edyta Nowak  – starszy inspektor ds. mieszkaniowych
tel. 683835412, 683835185 w. 4
e.nowak@zgkim-krosno.pl

Małgorzata Kulińska  – starszy inspektor ds. mieszkaniowych
tel. 683835412, 683835185 w. 4
m.kulinska@zgkim-krosno.pl

Stanowisko ds. technicznych:
Jan Kostura – administrator budynków mieszkalnych
tel. 683835412, 683835185 w. 4
j.kostura@zgkim-krosno.pl

Wnioski mieszkaniowe

Źródła zewnętrzne

Dodatek mieszkaniowy

Źródła zewnętrzne

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Zarządzenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie

Zarządzenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego

w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz stawki czynszu za najem socjalny lokali