Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sprzeda piec c.o. 0,8 kw oraz dużą tablicę rozdzielczą energetyczną.