Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim,

Zwraca się z prośbą o złożenie oferty oraz podanie ceny i warunków prania odzieży roboczej pracowników– w roku 2024.

  1. Rodzaj odzieży jaka może być zdawana do prania:

–        ubranie robocze (bluza i spodnie)

–        ubranie ocieplane (bluza i spodnie)

–        kurtka ocieplana

–        koszula flanelowa i inne

–        ręcznik

–        kamizelka ostrzegawcza

–        czapki letnie i zimowe

–        koszulki (t-shirt)

–        garnitur

  • Zwracamy się z zapytaniem czy jest możliwość usługi odbioru brudnej odzieży i przywozu czystej do Zakładu przez Usługodawcę?
  • Odzież byłaby odbierana i przywożona raz w tygodniu (np. odbiór brudnej odzieży w poniedziałki, a zwrot wypranej odzieży w piątki – warunki odbioru, przywozu i terminy do uzgodnienia na etapie podpisywania umowy).
  • Proszę podać cenę brutto za 1 kilogram wykonania usługi prania odzieży lub z wyszczególnieniem ceny za każdy rodzaj oraz pozostałe warunki wykonania usługi.
  • Podpisaną ofertę należy złożyć do dnia 12.04.2024 do godziny 10:00 (dane kontaktowe w stopce) lub przesłać na e-mail sekretariat@zgkim-krosno.pl
  • Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.
  • Termin wykonania usługi od 01.05.2024 r. do 31.12.2024 r. – po podpisaniu umowy.
  • Osoba uprawniona do kontaktu: Weronika Jerczyńska

 Tel. 68 383 12 54, e-mail: sekretariat@zgkim-krosno.pl