28 kwietnia 2017 r. w gabinecie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim miało miejsce ślubowanie pracownika samorządowego Pana Michała Jędro. Zgodnie z art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych nowo przyjęty pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, składa ślubowanie o następującej treści:

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania. Tak mi dopomóż Bóg”.

Pan Michał Jędro rozpoczął w naszym zakładzie staż jako absolwent  Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Po okresie służby przygotowawczej i wysokim wyniku egzaminu został zatrudniony na stanowisku inspektora.

Uroczyste ślubowanie zostało złożone w  obecności Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – Zbigniewa Lubczyńskiego.

Życzymy Koledze zadowolenia z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.