Szanowni Mieszkańcy,

najemcy w lokalach komunalnych i właściciele we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, Zakład zwraca się z prośbą o składanie załączonego oświadczenia
o ilości osób zamieszkujących w lokalu z uwagi na podjętą Uchwałę Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr XLI/324/21 z dnia 09 grudnia 2021 r. zmieniającą sposób naliczania opłaty oraz stawkę opłat za odbiór odpadów, która od 1 stycznia 2022 r. miesięcznie wynosi 31,00 zł od osoby zamieszkującej w lokalu.

Administracja Budynków Mieszkalnych w ZGKiM w Krośnie Odrzańskim

dav