Dzisiaj na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim Proboszcz Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim ks. kanonik Zbigniew Samociak poświęcił grobowiec, w którym będą chowane w sposób godny płody dzieci zmarłych przedwcześnie.

W uroczystości uczestniczył m.in. Starosta  – Pan Grzegorz Garczyński, Burmistrz Krosna Odrzańskiego – Pan Marek Cebula oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – Zbigniew Lubczyński.

Inicjatorem pomysłu był nasz szpital – Zachodnie Centrum Medyczne z ramienia, którego koordynatorem była prokurent szpitala – Pani Jolanta Siwicka.

Inwestycja została zrealizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim dzięki znacznemu wsparciu finansowemu przez naszą parafię, którą reprezentował Proboszcz ks. kanonik Zbigniew Samociak.

Dzięki tej inwestycji płody – tzw. „Dzieci niczyje”, które się nie narodziły w swoim czasie będą gromadzone  i przechowywane w szpitalu i co pewien okres chowane w sposób godny w nowo postawionym grobowcu.

Grobowiec jest usytuowany w centralnym miejscu cmentarza.  Każdy przechodzień będzie mógł się zatrzymać na chwilę refleksji.