Krosno Odrzańskie, dnia 25 października 2017 roku

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

w Dziale Administracji Budynków Mieszkalnych:

specjalista ds. mieszkaniowych.

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz.1458 z późn. zm.) informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23, do zatrudnienia na stanowisko: specjalista ds. mieszkaniowych wybrana została:

Pani Gabriela Masłowska, zamieszkała w Krośnie Odrzańskim.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Gabriela Masłowska posiada kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, wymagany staż pracy oraz niezbędne wykształcenie do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się ogólną znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań na ww. stanowisku. Pretendentka wykazała, iż posiada cechy osobowe oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.

Zbigniew Lubczyński

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Krośnie Odrzańskim