SZANOWNI PAŃSTWO

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim informuje, że zgodnie
z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.Nr 23 z 2000 r.,
poz 295 z póź. zm.) przystępuje do likwidacji wszystkich grobów, za których nie dokonano należytych opłat przedłużających terminy na kolejne 20-letnie okresy użytkowania.

Zakwalifikowane groby zostaną przeniesione do wspólnej mogiły „Kącika Pamięci”.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pilny kontakt z administratorem cmentarza
tel. (68) 383 5044.