W piątek 29 września 2017 ZGKiM oraz PSZOK czynny od godz. 7:00 do godz. 11:30

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że dnia 29 września 2017 roku (piątek) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim oraz PSZOK będzie czynny od godziny 7:00 do godziny 11:30.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Nabór na stanowisko specjalisty ds. mieszkaniowych w dziale Administracji Budynków Mieszkalnych

szczegóły poniżej:

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. MIESZKANIOWYCH

Przejście na emeryturę Pani Wiesławy Szymańskiej

W związku z przejściem na emeryturę,

Pani Wiesławie Szymańskiej

składam serdeczne podziękowanie

za wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych,

przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej

wydajności

i jakości, przyczynianie się w sposób szczególny do

wykonywanych zadań oraz zaangażowanie, doświadczenie,

odpowiedzialność

i wysiłek włożony w pracę zawodową w 33-letnim okresie

zatrudnienia w naszym zakładzie

wraz z życzeniami

wszelkiej pomyślności, zdrowia,

spełnienia planów i marzeń związanych z nowym okresem

życia

oraz zachowania nas w dobrej pamięci.

 

                                                                                            Dyrektor

                                                                                        Zbigniew Lubczyński

W sobotę 17.06.2017 – PSZOK nieczynny

Szanowni Mieszkańcy gminy Krosno Odrzańskie,

informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w sobotę 17.06.2017 r. będzie nieczynny.

W związku z tym w piątek 16.06.2017 r. wydłużone zostają godziny pracy w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) do godziny 16ºº.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Uroczyste ślubowanie pracownika samorządowego

1 czerwca 2017 r. w gabinecie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim miało miejsce kolejne ślubowanie pracownika samorządowego w naszym zakładzie – pani Moniki Kuczyńskiej.

Pani Monika jest absolwentką Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego o kierunku: zarządzanie i marketing.

Po okresie służby przygotowawczej i pomyślnie zdanym egzaminie została zatrudniona na stanowisku Kierownika Administracji Budynków Mieszkalnych.

Zgodnie z art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych nowo przyjęty pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, składa ślubowanie o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.”

Uroczyste ślubowanie zostało złożone w  obecności Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – Zbigniewa Lubczyńskiego.

Życzymy koleżance zadowolenia z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

27 maja – Dzień Pracownika Samorządowego

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

Z okazji
Dnia Pracownika Samorządowego
wszystkim Pracownikom
zatrudnionym w strukturach naszej samorządności lokalnej
życzę satysfakcji i sukcesów na drodze zawodowej,
dobrej współpracy w gronie pracowniczym
oraz życzliwości Mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie
Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

Uroczyste ślubowanie pracownika samorządowego

28 kwietnia 2017 r. w gabinecie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim miało miejsce ślubowanie pracownika samorządowego Pana Michała Jędro. Zgodnie z art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych nowo przyjęty pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, składa ślubowanie o następującej treści:

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania. Tak mi dopomóż Bóg”.

Pan Michał Jędro rozpoczął w naszym zakładzie staż jako absolwent  Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Po okresie służby przygotowawczej i wysokim wyniku egzaminu został zatrudniony na stanowisku inspektora.

Uroczyste ślubowanie zostało złożone w  obecności Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – Zbigniewa Lubczyńskiego.

Życzymy Koledze zadowolenia z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

Życzenia Wielkanocne

Życzą

Dyrektor oraz Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

UWAGA – w Wielką Sobotę PSZOK NIECZYNNY

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie,

informujemy, że dnia 15 kwietnia 2017 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie NIECZYNNY.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zapraszamy18 kwietnia 2017 roku od godziny 8.00

Akcja ZIMA

Drodzy Mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie.

Trwa „Akcja ZIMA”. Na terenie Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie utrzymaniem gminnych dróg, placów, chodników i schodów w ustalonym zakresie zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim. Prosimy o informowanie, gdy odśnieżenie drogi jest szczególnie konieczne (np. dla ratowania zdrowia lub życia, znaczne utrudnienia w ruchu). Prosimy jednak o wyrozumiałość i branie pod uwagę wielu aspektów, takich jak obfitość opadów, czy też ograniczone możliwości, które uniemożliwiają jednoczesne działania na wszystkich odcinkach i miejscach objętych „Akcją ZIMA”. Oczekujemy także zrozumienia, są różne kategorie dróg, a w pierwszej kolejności udrażniane i zabezpieczane są szlaki komunikacyjne o największym obciążeniu ruchu. Podczas obfitych i długotrwałych opadów połączonych z zawieją lub zamiecią ta sama droga musi być odśnieżana nawet kilka razy dziennie.
Prosimy o nieparkowanie samochodów tam, gdzie utrudniałoby to odśnieżanie oraz niewyrzucanie śniegu z chodników na jezdnię,  co utrudniałoby ruch na drodze.
Za odśnieżanie chodników odpowiadają właściciele lub zarządcy posesji przyległych do chodników.
 
Informacje o utrudnieniach w ruchu przyjmowane są w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23 pod numerem tel. 68 383 5412, 68 383 5185 lub mail: sekretariat@zgkim-krosno.pl