OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w Dziale Administracji Budynków Mieszkalnych: specjalista ds. mieszkaniowych.

Krosno Odrzańskie, dnia 25 października 2017 roku

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

w Dziale Administracji Budynków Mieszkalnych:

specjalista ds. mieszkaniowych.

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz.1458 z późn. zm.) informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23, do zatrudnienia na stanowisko: specjalista ds. mieszkaniowych wybrana została:

Pani Gabriela Masłowska, zamieszkała w Krośnie Odrzańskim.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Gabriela Masłowska posiada kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, wymagany staż pracy oraz niezbędne wykształcenie do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się ogólną znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań na ww. stanowisku. Pretendentka wykazała, iż posiada cechy osobowe oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.

Zbigniew Lubczyński

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Krośnie Odrzańskim

ZAPYTANIE OFERTOWE: zakupu wielozadaniowego pojazdu specjalistycznego używanego Multicar z wywrotką.

szczegóły w linku poniżej:

Multicar – zapytanie ofertowe

Nabór na stanowisko specjalisty ds. mieszkaniowych w dziale Administracji Budynków Mieszkalnych

szczegóły w linku poniżej:

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. MIESZKANIOWYCH

W piątek 29 września 2017 ZGKiM oraz PSZOK czynny od godz. 7:00 do godz. 11:30

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że dnia 29 września 2017 roku (piątek) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim oraz PSZOK będzie czynny od godziny 7:00 do godziny 11:30.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Nabór na stanowisko specjalisty ds. mieszkaniowych w dziale Administracji Budynków Mieszkalnych

szczegóły poniżej:

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. MIESZKANIOWYCH

Przejście na emeryturę Pani Wiesławy Szymańskiej

W związku z przejściem na emeryturę,

Pani Wiesławie Szymańskiej

składam serdeczne podziękowanie

za wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych,

przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej

wydajności

i jakości, przyczynianie się w sposób szczególny do

wykonywanych zadań oraz zaangażowanie, doświadczenie,

odpowiedzialność

i wysiłek włożony w pracę zawodową w 33-letnim okresie

zatrudnienia w naszym zakładzie

wraz z życzeniami

wszelkiej pomyślności, zdrowia,

spełnienia planów i marzeń związanych z nowym okresem

życia

oraz zachowania nas w dobrej pamięci.

 

                                                                                            Dyrektor

                                                                                        Zbigniew Lubczyński

W sobotę 17.06.2017 – PSZOK nieczynny

Szanowni Mieszkańcy gminy Krosno Odrzańskie,

informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w sobotę 17.06.2017 r. będzie nieczynny.

W związku z tym w piątek 16.06.2017 r. wydłużone zostają godziny pracy w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) do godziny 16ºº.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Uroczyste ślubowanie pracownika samorządowego

1 czerwca 2017 r. w gabinecie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim miało miejsce kolejne ślubowanie pracownika samorządowego w naszym zakładzie – pani Moniki Kuczyńskiej.

Pani Monika jest absolwentką Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego o kierunku: zarządzanie i marketing.

Po okresie służby przygotowawczej i pomyślnie zdanym egzaminie została zatrudniona na stanowisku Kierownika Administracji Budynków Mieszkalnych.

Zgodnie z art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych nowo przyjęty pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, składa ślubowanie o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.”

Uroczyste ślubowanie zostało złożone w  obecności Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – Zbigniewa Lubczyńskiego.

Życzymy koleżance zadowolenia z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.

27 maja – Dzień Pracownika Samorządowego

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

Z okazji
Dnia Pracownika Samorządowego
wszystkim Pracownikom
zatrudnionym w strukturach naszej samorządności lokalnej
życzę satysfakcji i sukcesów na drodze zawodowej,
dobrej współpracy w gronie pracowniczym
oraz życzliwości Mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie
Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

Uroczyste ślubowanie pracownika samorządowego

28 kwietnia 2017 r. w gabinecie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim miało miejsce ślubowanie pracownika samorządowego Pana Michała Jędro. Zgodnie z art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych nowo przyjęty pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, składa ślubowanie o następującej treści:

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania. Tak mi dopomóż Bóg”.

Pan Michał Jędro rozpoczął w naszym zakładzie staż jako absolwent  Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Po okresie służby przygotowawczej i wysokim wyniku egzaminu został zatrudniony na stanowisku inspektora.

Uroczyste ślubowanie zostało złożone w  obecności Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – Zbigniewa Lubczyńskiego.

Życzymy Koledze zadowolenia z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.