Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że słupy ogłoszeniowe będą przedzielone czerwoną taśmą w 1/2 wysokości. Górna część słupa jest przeznaczona dla ogłoszeń bieżących, natomiast dolna cześć słupa jest przeznaczona dla komitetów wyborczych.

Zarządzenia dotyczące plakatów wyborczych:

   

   • Zarządzenie Nr 117/18 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie określenia zasad umieszczania plakatów wyborczych na nieruchomościach oraz innych składnikach mienia stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie oraz wysokości opłat z tego tytułu

  https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/9369_zarzadzenie_117_18.pdf

    

    • Zarządzenie nr 109/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasad umieszczania plakatów wyborczych na nieruchomościach oraz innych składnikach mienia stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie oraz wysokości opłat z tego tytułu

   https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/16201_109.2023.pdf

     

     • Zarządzenie nr 110/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Krosno Odrzańskie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

    https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/16196_110.2023.pdf