Wspólnota mieszkaniowa

Obsługa

Wspólnot mieszkaniowych

W zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych ABM prowadzi:

 • roczne rozliczenie kosztów utrzymania budynku,
 • plan gospodarczy dla danego budynku,
 • wykonywanie podstawowych napraw i konserwacji budynków,
 • roczne rozliczenie kosztów na każdy lokal mieszkalny,
 • bieżące rozliczanie kosztów utrzymania każdej nieruchomości,
 • odrębnie rozliczanie comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem
  lokalu np. wody, dostarczanego ciepła itp.,
 • przygotowywanie treści uchwał zgodnie z wnioskami w tej sprawie,
 • zbieranie podpisów pod uchwałami,
 • realizacja uchwał,
 • nadzór nad prawidłowym i systematycznym przebiegiem wymaganych
  przepisami przeglądów,
 • prowadzenie dokumentacji budynków.

Administracja/księgowość wspólnot mieszkaniowych:
Joanna Płotczyk  – kierownik
tel. 607065827; 683835412, 683835185 w. 3
j.plotczyk@zgkim-krosno.pl

Elżbieta Grzywacz – starszy inspektor ds. mieszkaniowych
tel. 683835412, 683835185 w. 8
e.grzywacz@zgkim-krosno.pl

Weronika Mozalewska – referent ds. mieszkaniowych
tel. 683835412, 683835185 w. 3
w.mozalewska@zgkim-krosno.pl

Żaneta Gola – starszy referent ds. mieszkaniowych
tel. 683835412, 683835185 w. 3
z.gola@zgkim-krosno.pl

Stanowisko ds. technicznych:
Jan Kostura – administrator budynków mieszkalnych
tel. 683835412, 683835185 w. 4
j.kostura@zgkim-krosno.pl

Dodatek mieszkaniowy

Źródła zewnętrzne

Pliki do pobrania

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokalu