Odpracowanie czynszu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

Informuje

w celu ułatwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, spłaty należnośći z tytułu użytkowania komunalnych lokali mieszkalnych umożliwia
odpracowanie zaległości czynszowych.

Przedmiotem umów cywilnoprawnych, zawartych pomiędzy ZGKiM a dłużnikiem, będą drobne prace porządkowe, gospodarcze
i usługowe świadczone na rzecz Zakładu.

Osoby chętne do odpracowania powstałego zadłużenia mogą zgłaszać się do siedziby Zakładu przy ul. Wiejskiej 23, I piętro,
pokój nr 7 – celem złożenia odpowiedniego wniosku.

Odpracowanie czynszu

Szczegóły