stanowisko pracy: pomoc administracyjna

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór na stanowisko:

Pomoc administracyjna.

I. Miejsce pracy: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim ul. Wiejska 23,
66-600 Krosno Odrzańskie / województwo lubuskie

II. Forma zatrudnienia: 

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

III. Wymagania  związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

Kandydatem może być osoba która posiada:

1. Wykształcenie minimum średnie.

2. Doświadczenie w pracy administracyjnej.


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

– prace pomocnicze w zakresie spraw związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji,
– czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń i załatwianiem korespondencji,
– pomoc w wykonaniu czynności biurowych (tworzenie rejestrów, ewidencji itp.)
– wykonywanie innych, wynikających z zakresu obowiązków służbowych, czynności zleconych przez przełożonego oraz stała współpraca z pozostałymi pracownikami,
– wstępna obsługa klientów,
– pomoc w przygotowaniu dokumentów do archiwizacji,
– wykonywanie kserokopii, dokumentów oraz zakładanie teczek.

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. Podanie o pracę.

VI  Sposób i termin składania ofert:

1.   Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci mogą składać w sekretariacie ZGKiM w Krośnie Odrzańskim ul. Wiejska 23. Oferty można składać do dnia 24.03.2023r. do godziny 15.00

2.    Osoba upoważniona do udzielania informacji Michał Jędro – główny specjalista ds. kadrowo-płacowych – tel. 068 383 51 85 numer wewnętrzny 7