Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim prosi o podanie odczytów wodomierzy na dzień 31.12.2023r do dnia 05.01.2024r pod nr tel. 68 383 51 85 wew. 3