ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zakupu wielozadaniowego pojazdu specjalistycznego używanego Multicar z wywrotką.

Postępowanie dla zamówienia wartości poniżej 30 000 euro

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie.

 1. OPIS PRRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. a) pojazd musi być kompletny oraz sprawny technicznie, gotowy do pracy,
 3. b) pojazd powinien posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego,
 4. c) sprzedający winien być właścicielem pojazdu,
 5. d) pojazd nie może stanowić prawa własności osób trzecich lub zabezpieczenia bankowego.
 6. SPECYFIKACJA POJAZDU
 7. a) pojazd powinien być z roku 2000 lub młodszy,
 8. b) silnik wysokoprężny pojemność 1.900 do 2800 cm³
 9. c) pojazd powinien być przystosowany do zimy z pełną hydrauliką, czołownicą do narzędzi przednich, tylnych (pług zamiatarka, kosiarka inne),
 10. d) zabudowa wywrotka 3 stronna,
 11. e) może być wyposażony w pług lub piaskarkę.
 12. Wartość oferowanego pojazdu nie powinna przekroczyć 90 000,00 zł brutto.
 13. DODATKOWE WARUNKI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
 14. a) gwarancja na oferowany pojazd 6 miesięcy,
 15. b) oferta musi być wyrażona w PLN (brutto, netto) i zawierać pełne koszty zakupu, gwarancji wstępnego instruktarzu dla wskazanych osób obsługi wraz z dostawą pojazdu na adres Zamawiającego – ZGKiM Krosno Odrzańskie ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie,
 16. c) warunkiem wystawienia i przyjęcia faktury przez zamawiającego jest podpisanie przez strony umowy kupna pojazdu,
 17. d) Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania jeżeli cena bądź pojazd nie będą spełniać oczekiwań Zamawiającego.

Prosimy o składanie ofert – osobiście, pocztą, kurierem, faxem lub e-mail – do siedziby ZGKiM Krosno Odrzańskie ul. Wiejska 23 (sekretariat), 66 – 600 Krosno Odrzańskie, tel 68 3835185, tel/fax 68 383 5185, sekretariat@zgkim-krosno.pl

Termin składania ofert do 30.11.2017 r. do godziny 14ºº

W przypadku pytań, proszę o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Działu Usług Komunalnych panem Zbigniewem Jakubczakiem tel. 518 822 848 lub 68 383 5185 lub zastępcą Kierownika Działu Usług Komunalnych panem Marcinem Papierowskim tel. 697 690 432 lub 68 383 5185.