ZAPYTANIE OFERTOWE

Wymiana poziomej instalacji zimnej wody w ZGKiM przy ul. Wiejskiej 23 w Krośnie Odrzańskim

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie

NIP: 926-10-00-601

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest „Wymiana poziomej instalacji zimnej wody w ZGKiM

przy ul. Wiejskiej 23 w Krośnie Odrzańskim”

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia

  • demontaż poziomej instalacji zimnej wody
  • likwidacja starego zasobnika ciepłej wody
  • montaż poziomej instalacji zimnej wody z rur stalowych ocynkowanych
  • montaż zaworów kulowych
  • montaż zaworów ppoż
  • roboty ogólnobudowlane (naprawcze)

Termin wykonania zamówienia do 31.03.2024 r.

Ofertę cenową należy złożyć do 09.02.2024 r. do godziny 10.00, pokój nr 10 (sekretariat), ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie.

Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: „Wymiana poziomej instalacji zimnej wody w ZGKiM przy ul. Wiejskiej 23 w Krośnie Odrzańskim”.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Weronika Jerczyńska, tel. 68 383 5185.