Zakład Gospodraki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zwraca się z prośbą o wycenę na zakup i dostawę materiałów budowlanych do budowy przyłącza kanalizacji deszczowej na potrzeby cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim

Prosimy o składanie ofert na załączniku do 7.03.2024r. do godziny 12:00

Osoba do kontaktu:
Zastępca Kierownika Działu Usług Komunalnych
Kornelia Rymaszewska
tel. 516-551-989

załącznik