Zakład Gospodraki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zwraca się z prośbą o wycenę prac remontowych polegających na położeniu nowej nawierzchni z masy bitumicznej o długości 60 mb i szerokości 6 metrów wraz zwykonaniem odwodnienia kanalizacji deszczowej na aleji wjazdowej na Cmentarz Komunalny przy ulicy Kościuszki w Krośnie Odrzańskim.

Prosimy o składanie ofert do 5.03.2024r. do godziny 12:00

Osoba do kontaktu:
Zastępca Kierownika Działu Usług Komunalnych
Kornelia Rymaszewska
tel. 516-551-989