ZGKiM prosi o zgłaszanie się:

  • chętnych na mieszkanie o wyższym standardzie lub metrażu
  • chcących dobrowolnie przejść na mieszkanie o niższym wymiarze czynszowym

Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do Zakładu lub na adres e-mail:
zamiana-mieszkan@zgkim-krosno.pl

Zamiana mieszkań może nastąpić na zasadzie wzajemnej ugody i uzgodnień stron w zakresie m.in. uregulowania ciążących na mieszkaniach zaległości czynszowych.