Niniejszym informujemy, że od 01 lipa 2013 roku wszystkie odpady komunalne będą odbierane przez firmę TEW GO Sp. z o.o. Kiełcz – wg ogłoszonego na stronie internetowej  Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi “ODRA-NYSA-BÓBR” harmonogramu wywozu:

http://www.odra-nysa-bobr.pl/informacje/harmonogramy.html

W ramach pierwszych wywozów będą odbierane wszystkie odpady komunalne /bez względu na rodzaj złożonej deklaracji/.