Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim wynajmie pomieszczenia magazynowe o powierzchni ok. 250 m². Posiadają one wyodrębnione WC oraz miejsce na biuro. Pomieszczenia te znakomicie nadają się na działalność typu: hurtownia, magazyny. Posiadają rampę podjazdową, są ogrzewane i objęte całodobowym dozorem.

Zakład przeznacza również do wynajęcia powierzchnię magazynową
o pow. ok. 200 m² zadaszoną, ze ścianami częściowo z siatki.

Informacji udziela Pan Marcin Papierowski tel. 68 383 5412 lub 697 690 432.

Oferty prosimy składać w sekretariacie Zakładu w terminie do 30 kwietnia 2012 roku.