1 czerwca 2017 r. w gabinecie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim miało miejsce kolejne ślubowanie pracownika samorządowego w naszym zakładzie – pani Moniki Kuczyńskiej.

Pani Monika jest absolwentką Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego o kierunku: zarządzanie i marketing.

Po okresie służby przygotowawczej i pomyślnie zdanym egzaminie została zatrudniona na stanowisku Kierownika Administracji Budynków Mieszkalnych.

Zgodnie z art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych nowo przyjęty pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, składa ślubowanie o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.”

Uroczyste ślubowanie zostało złożone w  obecności Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – Zbigniewa Lubczyńskiego.

Życzymy koleżance zadowolenia z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.