OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

w Dziale Finansowo-Kadrowym:

referent ds. administracyjnych.

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz.1458 z późn. zm.) informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23, do zatrudnienia na stanowisko: referenta ds. administracyjnych wybrana została:

Pani Ewelina Jakubczyk.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Ewelina Jakubczyk posiada kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, oraz niezbędne wykształcenie do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się szczegółową znajomością zagadnień dotyczących pracy w Zakładzie. Pretendentka wykazała, iż posiada cechy osobowe oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.

Zbigniew Lubczyński

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Krośnie Odrzańskim