Podsumowanie treści

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór na stanowisko:
Kierowca samochodu ciężarowego

I. Miejsce pracy:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim ul. Wiejska 23,
66-600 Krosno Odrzańskie / województwo lubuskie

II. Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
Kandydatem może być osoba która posiada:
1. Prawo jazdy kat. C + E
2. Posiadająca minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. kierowanie pojazdem ciężarowym i innymi pojazdami specjalnymi,
2. prowadzenie dokumentacji jazdy,
3. dbanie o dobry stan techniczny i sanitarny pojazdu w tym dokonywanie lub zgłaszanie niezbędnych do wykonania napraw, kontrola stanu płynów takich jak olej silnikowy czy płyn chłodniczy,
4. przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych pojazdów,
5. niezwłoczne zgłaszanie przełożonemu wszelkich awarii oraz nieprawidłowości,
6. współpraca z pracownikami Działu Usług Komunalnych
7. wykonywanie innych poleceń przełożonych, dotyczących działalności zakładu.

V. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. Podanie o pracę.

VI Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci mogą składać w sekretariacie ZGKiM w Krośnie Odrzańskim ul. Wiejska 23
2. Osoba upoważniona do udzielania informacji Marcin Papierowski
– tel. 068 383 51 85 numer wewnętrzny 5 lub telefon komórkowy 697 690 432