Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór na stanowisko:

Administrator cmentarza

I. Miejsce pracy: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim ul. Wiejska 23,
66-600 Krosno Odrzańskie / województwo lubuskie

II. Forma zatrudnienia: 

Umowa na okres próbny – 3 miesiące następnie umowa o pracę na czas określony.

III. Wymagania  związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

Kandydatem może być osoba która posiada:

 1. Wykształcenie średnie
 2. Znajomość ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 1. Prowadzenie nadzoru nad pracami kamieniarsko-grabarskimi
 2. Obsługa ceremonii pogrzebowej
 3. Przygotowywanie miejsc do pochówku
 4. Obsługa programu GROBONET
 5. Obsługa interesantów w biurze domu przedpogrzebowym
 6. Prowadzenie procesu likwidacji grobów nieopłaconych w tym ustalenie stanu prawnego miejsc , oznakowanie miejsc, sporządzanie protokołów likwidacyjnych
 7. Nadzorowanie prac likwidacyjnych
 8. Dbałość o czystość i porządek na cmentarzu
 9. Nadzór nad funkcjonowaniem maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie cmentarza

       V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.

Proszę o zawarcie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji.

CV powinno zawierać podpis kandydata.

       VI  Sposób i termin składania ofert:

1.   Wymagane dokumenty kandydaci mogą składać w sekretariacie ZGKiM w Krośnie Odrzańskim ul. Wiejska 23 do dnia 18.04.2023r. do godziny 15.00.

2.    Osoba upoważniona do udzielania informacji Marcin Papierowski
 – tel. 068 383 51 85 numer wewnętrzny 6 lub telefon komórkowy  697 690 432