Nowy cennik za wywóz i utylizację nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim