Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór na stanowisko:

Sprzątaczka

I. Miejsce pracy: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim ul. Wiejska 23,
66-600 Krosno Odrzańskie / województwo lubuskie

II. Forma zatrudnienia: 

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

Pracownik będzie odpowiadać za czystość i porządek w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, sanitariatach i częściach wspólnych nieruchomości. Do obowiązków będzie również należało utrzymanie w należytym stanie sprzętów i urządzeń biurowych oraz uzupełnianie środków higienicznych. Pracownik będzie również odpowiadać za utrzymanie czystości w bezpośrednim otoczeniu sprzątanego budynku, parkingach oraz szlakach komunikacyjnych.

IV. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
  2. Oświadczenie kandydata o niekaralności.

V  Sposób i termin składania ofert:

1.   Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci mogą składać do 25.12.2109r.
w sekretariacie ZGKiM w Krośnie Odrzańskim ul. Wiejska 23

2.    Osoba upoważniona do udzielania informacji Michał Jędro
 – tel. 068 383 51 85 numer wewnętrzny 7