W związku z dużym zainteresowaniem zbiórką odpadów wielkogabarytowych pragniemy poinformować, że Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim świadczy usługi w zakresie wywozu odpadów wielkogabarytowych poza harmonogramem wywozu, przez firmę A. S. A. Eko Polska Sp. z o. o. zamieszczonym na stronie: http://www.czyste.krosnoodrzanskie.pl/download/h1.pdf

Usługa obejmuje odbiór odpadów od Mieszkańca, przewóz i rozładunek w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wiejskiej 23 w Krośnie Odrzańskim.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłaszanie chęci wywozu odpadów wielkogabarytowych do Zakładu Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23, pod nr telefonu 68 383 5185, 68 383 5412 lub e-mail: sekretariat@zgkim-krosno.pl

Szczegóły w cenniku: http://zgkim-krosno.pl/storage/2016/01/cennik-za-wynajem-kontener%C3%B3w1.pdf

Nadal aktualna jest nasza propozycja wywozu nieczystości dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. Szczegóły w linku poniżej:

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG WYWOZU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH