W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że powierzchnie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Krosno Odrzańskie zostały podzielone na dwie części, z których górna część jest udostępniona na umieszczanie wszelkich materiałów związanych z kampanią wyborczą poszczególnych komitetów. W sprawie umieszczenia plakatów i obwieszczeń  komitety wyborcze winny się kontaktować z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23, tel. 068 383 5412.