Podziękowania


Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim Zbigniew Lubczyński składa serdeczne podziękowania Pani Ewie Nowickiej – Kierownikowi w Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim Oraz Pani Katarzynie Kuli – Radnej Rady Miejskiej za wsparcie jakim jest  przekazanie 460 sztuk masek zabezpieczając pracę Zakładu na kilka dni w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.Maski te będą chronić naszych pracowników wykonujących codzienne obowiązki na rzecz naszej społeczności lokalnej , pracujących przede wszystkim w miejscach publicznych . Utrzymywanie ulic, placów, chodników i innych szlaków komunikacyjnych w należytym stanie, obsługa ceremonii pogrzebowych na Cmentarzu komunalnym a także usuwanie awarii w mieszkaniach komunalnych i mieszkaniach wspólnot mieszkaniowych wymaga od pracowników przebywania wśród ludzi z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa.

Pomoc jaką otrzymał Zakład z pewnością przyczyni się do znacznego zaoszczędzenia części środków finansowych, które byłyby konieczne do poniesienia.

Za okazane wsparcie jeszcze raz serdecznie dziękujemy.