PSZOK

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2018 roku 

prowadzącym

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

(PSZOK)

w ramach podpisanej umowy z Gminą Krosno Odrzańskie

jest

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Sp. z o.o.

ul. Wiejska 23

66-600 Krosno Odrzańskie