Zakres działalności

ZGKiM  PROWADZI  DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:

  • oczyszczania miasta,
  • utrzymania dróg, placów, chodników,
  • utrzymania i budowania zieleni miejskiej,
  • robót drogowych i brukarskich,
  • obsługi budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych,
  • robót remontowo-budowlanych,
  • administrowania cmentarzem komunalnym,
  • wykonywaniu usług pogrzebowych.