Struktura organizacyjna

DYREKTOR

Zbigniew Lubczyński

tel. 683835412, 683835185

z.lubczynski@zgkim-krosno.pl

DZIAŁ FINANSOWO – KADROWY

Anetta Józefczyk – główny księgowy

tel. 683835412, 683835185 w. 1

a.jozefczyk@zgkim-krosno.pl

Księgowość/KASA:

Mariola Bortnowska – główny specjalista ds. finansowo-księgowych

tel. 683835412, 683835185 w. 8

m.bortnowska@zgkim-krosno.pl

Wioleta Stasińska-Szczerbal – starszy księgowy, kasjer

tel. 683835412, 683835185 w. 8

w.stasinska@zgkim-krosno.pl

Kadry/Płace/Administracja/Sekretariat:

Beata Szorc – specjalista ds. administracyjno-kadrowych

tel. 683835412, 683835185 w. 7

b.szorc@zgkim-krosno.pl

sekretariat:

tel. 683835412, 683835185 – centrala, fax – w. 9

sekretariat@zgkim-krosno.pl

Michał Jędro – inspektor ds. administracyjno-płacowych

tel. 683835412, 683835185 w. 7

m.jedro@zgkim-krosno.pl

DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH

Administrowanie cmentarzem komunalnym/usługi pogrzebowe, utrzymanie dróg, placów, chodników, zieleni miejskiej, gospodarka odpadami komunalnymi, roboty remontowo-budowlane, oczyszczanie miasta, obsługa PSZOK:

Zbigniew Jakubczak – kierownik

tel. 518822848; 683835412, 683835185 w. 5

z.jakubczak@zgkim-krosno.pl

Marcin Papierowski – zastępca kierownika

tel. 697690432; 683835412, 683835185 w. 6

m.papierowski@zgkim-krosno.pl

Elżbieta Derda – starszy inspektor ds. komunalnych              

tel. 683835412, 683835185 w. 6

e.derda@zgkim-krosno.pl

Zdzisław Michniewicz – administrator cmentarza

tel. 607521968; 683835044

cmentarz_komunalny@zgkim-krosno.pl

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Monika Kuczyńska – kierownik

tel. 607065827; 683835412, 683835185 w. 2

m.kuczynska@zgkim-krosno.pl

Administracja gminnych zasobów mieszkaniowych:

Teresa Jakubczak – starszy inspektor ds. mieszkaniowych

tel. 683835412, 683835185 w. 4

t.jakubczak@zgkim-krosno.pl

Joanna Płotczyk – starszy inspektor ds. mieszkaniowych

tel. 683835412, 683835185 w. 4

j.plotczyk@zgkim-krosno.pl

Administracja/księgowość wspólnot mieszkaniowych:

Dorota Mozalewska – starszy inspektor ds. mieszkaniowych

tel. 683835412, 683835185 w. 3

d.mozalewska@zgkim-krosno.pl

Kornelia Rymaszewska – starszy inspektor ds. mieszkaniowych

tel. 683835412, 683835185 w. 3

k.rymaszewska@zgkim-krosno.pl

Gabriela Masłowska – starszy inspektor ds. mieszkaniowych

tel. 683835412, 683835185 w. 3

g.maslowska@zgkim-krosno.pl