Struktura organizacyjna

DYREKTOR

Zbigniew Lubczyński

od pn. do pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00 – tel. 683835412, 683835185

z.lubczynski@zgkim-krosno.pl

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Zakładu przyjmuje osobiście w poniedziałki w godzinach od 12.00 do 15.00

DZIAŁ FINANSOWO – KADROWY

Anetta Józefczyk – główny księgowy

od pn. do pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00 – tel. 683835412, 683835185 w. 1

a.jozefczyk@zgkim-krosno.pl

Księgowość/KASA:

Mariola Bortnowska – główny specjalista ds. finansowo-księgowych

od pn. do pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00 – tel. 683835412, 683835185 w. 8

m.bortnowska@zgkim-krosno.pl

Wioleta Stasińska-Szczerbal – starszy księgowy, kasjer

od pn. do pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00 – tel. 683835412, 683835185 w. 8

w.stasinska@zgkim-krosno.pl

Administracja/Sekretariat:

Ewelina Jakubczyk – referent ds. administracyjnych

od pn. do pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00 – tel. 683835412, 683835185 – centrala, fax – w. 9

sekretariat@zgkim-krosno.pl

e.jakubczyk@zgkim-krosno.pl

Kadry/Płace

Michał Jędro – starszy inspektor ds. kadrowo-płacowych

od pn. do pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00 – tel. 683835412, 683835185 w. 7

m.jedro@zgkim-krosno.pl

DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH

Administrowanie cmentarzem komunalnym/usługi pogrzebowe, utrzymanie gminnych: dróg, placów, chodników, zieleni miejskiej, roboty remontowo-budowlane, oczyszczanie miasta:

Zbigniew Jakubczak – kierownik

od pn. do pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00 – tel. 683835412, 683835185 w. 5

po godz. 15:00 – tel. 518822848

z.jakubczak@zgkim-krosno.pl

Marcin Papierowski – zastępca kierownika

od pn. do pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00 – tel. 683835412, 683835185 w. 6

po godz. 15:00 – tel. 697690432

m.papierowski@zgkim-krosno.pl

Elżbieta Derda – specjalista ds. komunalnych              

od pn. do pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00 – tel. 683835412, 683835185 w. 6

e.derda@zgkim-krosno.pl

Zdzisław Michniewicz – administrator cmentarza

od pn. do pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00  – tel. 683835044

tel. 607521968

cmentarz_komunalny@zgkim-krosno.pl

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Beata Szorc – kierownik

od pn. do pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00 – tel. 683835412, 683835185 w. 2

po godz. 15:00 – tel. 607065827

b.szorc@zgkim-krosno.pl

Administracja gminnych zasobów mieszkaniowych:

Teresa Jakubczak – specjalista ds. mieszkaniowych

od pn. do pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00 – tel. 683835412, 683835185 w. 4

t.jakubczak@zgkim-krosno.pl

Joanna Płotczyk – specjalista ds. mieszkaniowych

od pn. do pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00  – tel. 683835412, 683835185 w. 4

j.plotczyk@zgkim-krosno.pl

Administracja/księgowość wspólnot mieszkaniowych:

Dorota Mozalewska – specjalista ds. mieszkaniowych

od pn. do pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00 – tel. 683835412, 683835185 w. 3

d.mozalewska@zgkim-krosno.pl

Kornelia Rymaszewska – specjalista ds. mieszkaniowych

od pn. do pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00 – tel. 683835412, 683835185 w. 3

k.rymaszewska@zgkim-krosno.pl

Gabriela Masłowska – specjalista ds. mieszkaniowych

tel. 683835412, 683835185 w. 3

g.maslowska@zgkim-krosno.pl

 

Szanowni Mieszkańcy,

Najemcy lokali komunalnych, socjalnych

i Właściciele w administrowanych przez ZGKIM wspólnotach mieszkaniowych,

w przypadku nagłych i poważnych awarii w Państwa budynkach po godzinie 15.00 i w weekend’y,

proszę o kontakt do kierownika ABM,

Beata Szorc tel. 607065827