Archive for 27 maja 2019

Dzień Pracownika Samorządowego

27 MAJA


Z okazji  Dnia Pracownika Samorządowego pragniemy przekazać Wszystkim Pracownikom Samorządowym
wyrazy uznania za trudną, odpowiedzialną pracę,
jaką wykonujecie Państwo na rzecz lokalnego środowiska.
Przyjmijcie Państwo wyrazy wdzięczności za ważną
i odpowiedzialną pracę na rzecz wspólnego dobra,
zaangażowanie w ustawiczny rozwój Naszej Gminy oraz wszelkie poczynione trudy i wyrzeczenia.
Niech kolejne lata obfitują w liczne sukcesy, niosą satysfakcję z dobrze wykonanych zadań oraz będą szczęśliwe zarówno pod względem osobistym, jak i zawodowym.

Poświęcono grobowiec dla DZIECI UTRACONYCH

Dzisiaj na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim Proboszcz Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim ks. kanonik Zbigniew Samociak poświęcił grobowiec, w którym będą chowane w sposób godny płody dzieci zmarłych przedwcześnie.

W uroczystości uczestniczył m.in. Starosta  – Pan Grzegorz Garczyński, Burmistrz Krosna Odrzańskiego – Pan Marek Cebula oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – Zbigniew Lubczyński.

Inicjatorem pomysłu był nasz szpital – Zachodnie Centrum Medyczne z ramienia, którego koordynatorem była prokurent szpitala – Pani Jolanta Siwicka.

Inwestycja została zrealizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim dzięki znacznemu wsparciu finansowemu przez naszą parafię, którą reprezentował Proboszcz ks. kanonik Zbigniew Samociak.

Dzięki tej inwestycji płody – tzw. „Dzieci niczyje”, które się nie narodziły w swoim czasie będą gromadzone  i przechowywane w szpitalu i co pewien okres chowane w sposób godny w nowo postawionym grobowcu.

Grobowiec jest usytuowany w centralnym miejscu cmentarza.  Każdy przechodzień będzie mógł się zatrzymać na chwilę refleksji.

10 MAJA DZIEŃ PRACOWNIKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Z okazji 

DNIA PRACOWNIKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

składam wszystkim pracownikom najserdeczniejsze życzenia.

Dziękuję za trud i poświecenie , życzę, żeby w codziennej pracy towarzyszyła Wam satysfakcja z dobrze wykonywanych zadań, a także ludzkiej życzliwości mieszkańców naszej Gminy.

Dyrektor Zbigniew Lubczyński